Akhwalusyakhsiyah

Struktur Organisasi Jurusan Akhwalusyakhsiyah

Ketua Jurusan: Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I

Sekretaris Jurusan: Mayyadah, Lc., M.H.I