Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Dra. Murniati, M.Pd.I

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Irham Pakkawaru, S.E., MSA.Ak